Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Công an tỉnh giao ban công tác chính trị, tư tưởng quý I/2024

Sáng ngày 27/02, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác chính trị, tư tưởng cán bộ, chiến sĩ quý I/2024. Đại tá Bùi Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

 
Toàn cảnh Hội nghị

Ngay từ những tháng đầu năm 2024, Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác chính trị đạt được những kết quả tích cực theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh. Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác về chính trị tư tưởng; tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương; kịp thời khen thưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng; tăng cường quản lý cán bộ, chiến sĩ trên các lĩnh vực công tác, duy trì việc kiểm tra, chấn chỉnh cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm quy chế, quy trình công tác, các quy định của Đảng, của ngành và điều lệnh Công an nhân dân. Chủ động các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, tổ chức thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ và chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ.... Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ đã có những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc được phát động sâu rộng trong toàn lực lượng Công an tỉnh; sáng tạo, đổi mới trong tổ chức các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện hướng về cơ sở, mang đậm dấu ấn của lực lượng Công an nhân dân…
Đại tá Bùi Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Bùi Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thực chất, giúp cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị nhận thức rõ hơn về vai trò, tầm quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng; kịp thời cập nhật cụ thể, chi tiết các thông tin định hướng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, dư luận xã hội tác động đến cán bộ, chiến sĩ. Căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế, mỗi đơn vị phải tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; đổi mới hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ, nâng cao khả năng nhận diện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống; có giải pháp quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách, giúp cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao… Tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng, đăng tải các tin bài phản ánh các hoạt động tấn công trấn áp tội phạm, những hình ảnh đẹp của lực lượng Công an, lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác bảo đảm an ninh, trật tự nhằm tạo sự đồng thuận của các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp Nhân dân đối với hoạt động của lực lượng Công an…