Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2021

Nội dung chi tiết theo file đính kèm:

Can doi ngan sach tinh nam 2024.pdf

Can doi ngan sach tinh nam 2022.pdf