Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng

Sáng 18/3, tại Trụ sở UBND tỉnh, Đoàn Thanh tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị, về phía Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng Ban và các đồng chí trong Đoàn thanh tra 
Về phía tỉnh Hải Dương có đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh và một số sở, ngành thuộc đối tượng thanh tra. 

Theo quyết định thanh tra, đoàn thanh tra có 5  thành viên sẽ làm việc với tỉnh Hải Dương về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023. Thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.


Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của UBND tỉnh. Nhấn mạnh đây là cuộc thanh tra thường xuyên nên đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị được thanh tra và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Đoàn để đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình đã đề ra. Trong quá trình thanh tra, đồng chí mong muốn các đơn vị trong tỉnh sẽ trao đổi, chia sẻ những cách làm hay, những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng để Đoàn tổng hợp báo cáo đề xuất với lãnh đạo Ban, Bộ Nội vụ và cấp có thẩm quyền hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; nhằm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng sát với thực tiễn.

​Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra, chuẩn bị nội dung báo cáo, tài liệu, thành phần làm việc và các điều kiện cần thiết làm việc với Đoàn  nghiêm túc và hiệu quả.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn qua đợt thanh tra, Đoàn chỉ ra những ưu điểm để tiếp tục phát huy, những tồn tại hạn chế , hướng dẫn tỉnh Hải Dương khắc phục, tháo gỡ những tồn tại hạn chế đó, để công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh ngày một hiệu quả hơn, là động lực về tinh thần để các tập thể, cá nhân thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh, quốc phòng của địa phương nói riêng và của cả nước nói chung.

Quang cảnh hội nghị

​Trong thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh và tăng cường đoàn kết dân tộc. Các phong trào thi đua yêu nước không ngừng được đổi mới về nội dung và hình thức, tổ chức triển khai thực hiện với nhiều cách làm mới sáng tạo, có hiệu quả cao; vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và các khối thi đua trong tỉnh được phát huy ngày một tốt hơn. Công tác khen thưởng bảo đảm theo quy định của pháp luật, đã động viên, tôn vinh kịp thời tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đã được quan 2tâm hơn. Hệ thống các văn quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng từng bước được hoàn thiện. Bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn.​