Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Công khai vi phạm đất dai

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Hải Dương về việc định kỳ kiểm tra, công khai thông tin vi phạm về đất đai, trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương đối với các dự án chậm tiến độ, năm 2023 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã kiểm tra, rà soát việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với 18 doanh nghiệp với tổng diện tích đất 454.311,13m2 (kiểm tra mới 10 doanh nghiệp, rà soát 08 doanh nghiệp).

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã có Báo cáo số 13/BCSTNMT ngày 18/01/2024 và được UBND tỉnh Hải Dương nhất trí tại Công văn số 333/UBND-VP ngày 26/01/2024, trong đó có 04 doanh nghiệp phải thực hiện công khai vi phạm trên Website của Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh là Công ty Cổ phần Xuyên Á, Công ty Cổ phần Delta, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ An Thành, Công ty TNHH Gạch Thuận Thành.

Chi tiết tại file đính kèm:

Bieu de nghi cong khai vi pham tren Web.pdf​​