Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Cử tri Hải Dương ủng hộ việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã

UBND tỉnh Hải Dương đang triển khai xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 tỉnh Hải Dương. Đề án đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo cử tri.
Cử tri Hải Dương ủng hộ việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã- Ảnh 1.
Một góc huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
UBND tỉnh Hải Dương cho biết, có 250.793/255.289 cử tri tham gia lấy ý kiến góp ý đối với Đề án. Trong đó, có 245.705 cử tri ủng hộ Đề án, đạt tỷ lệ 96,25%.
Cụ thể: Về sắp xếp xã Bình Minh (thuộc diện sắp xếp) và xã Thái Học (thuộc diện khuyến khích sắp xếp) thành lập xã Thái Minh huyện Bình Giang, có 9.384/11.011 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 85,22%.
Về sắp xếp xã Việt Hồng (thuộc diện sắp xếp) và xã Cẩm Chế (thuộc diện khuyến khích sắp xếp) thành lập xã Cẩm Việt huyện Thanh Hà, có 9.794/10.104 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 96,93%.
Về sắp xếp xã Thanh Xá và xã Thanh Thủy (thuộc diện sắp xếp) thành lập xã Thanh Tân huyện Thanh Hà, có 7.154/7.511 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 95,25%.
Về sắp xếp xã Vĩnh Lập (thuộc diện sắp xếp) và xã Thanh Cường (thuộc diện khuyến khích sắp xếp) thành lập xã Vĩnh Cường huyện Thanh Hà, có 7.896/8.514 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 92,74%.
Về sắp xếp xã Cẩm Điền (thuộc diện sắp xếp) và xã Cẩm Phúc (thuộc diện khuyến khích sắp xếp) thành lập xã Phúc Điền huyện Cẩm Giàng, có 8.317/8.694 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 95,66%.
Về sắp xếp xã Cộng Hòa (thuộc diện sắp xếp) và xã Lai Vu (thuộc diện khuyến khích sắp xếp) thành lập xã Lai Khê huyện Kim Thành, có 8.963/9.176 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 97,68%.
Về sắp xếp xã Cổ Dũng (thuộc diện sắp xếp) và xã Thượng Vũ (thuộc diện khuyến khích sắp xếp) thành lập xã Vũ Dũng huyện Kim Thành, có 10.174/10.307 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 98,71%.
Có 8.244/8.677 cử tri ủng hộ sắp xếp xã Bình Dân (thuộc diện sắp xếp) và xã Liên Hòa (thuộc diện khuyến khích sắp xếp) thành lập xã Hòa Bình huyện Kim Thành, đạt tỷ lệ 95,01%.
Về sắp xếp xã Hồng Phúc (thuộc diện sắp xếp) và xã Kiến Quốc (thuộc diện khuyến khích sắp xếp) thành lập xã Kiến Phúc huyện Ninh Giang, có 8.163/8.223 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,27%.
Có 8.367/8.407 cử tri ủng hộ sắp xếp xã Vạn Phúc (thuộc diện sắp xếp) và xã Hồng Đức (thuộc diện khuyến khích sắp xếp) thành lập xã Đức Phúc huyện Ninh Giang, đạt tỷ lệ 99,52%.
Về sắp xếp xã Đông Xuyên (thuộc diện sắp xếp) và xã Ninh Hải (thuộc diện khuyến khích sắp xếp) thành lập xã Bình Xuyên huyện Ninh Giang, có 8.514/8.577 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 90,55%.
Có 5.417/5.982 cử tri ủng hộ sắp xếp xã Ngọc Kỳ và xã Tái Sơn (thuộc diện sắp xếp) thành lập xã Kỳ Sơn huyện Tứ Kỳ, đạt tỷ lệ 90,55%.
Về sắp xếp xã Quảng Nghiệp (thuộc diện sắp xếp) và xã Dân Chủ (thuộc diện khuyến khích sắp xếp) thành lập xã Dân An huyện Tứ Kỳ, có 6.868/6.908 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,42%.
Có 6.521/6.660 cử tri ủng hộ sắp xếp xã Phượng Kỳ (thuộc diện sắp xếp) và xã Cộng Lạc (thuộc diện khuyến khích sắp xếp) thành lập xã Lạc Phượng huyện Tứ Kỳ, đạt tỷ lệ 97,91%.
Về sắp xếp xã Nam Trung và xã Nam Chính (thuộc diện sắp xếp) thành lập xã Trần Phú huyện Nam Sách, có 7.114/7.265 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 97,92%.
Về sắp xếp xã Tân Tiến và xã Gia Lương (thuộc diện sắp xếp) thành lập xã Gia Tiến huyện Gia Lộc, có 6.759/6.807 ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,29%.
Có 8.567/8.988 cử tri ủng hộ sắp xếp xã Gia Tân (thuộc diện sắp xếp) và xã Gia Khánh (thuộc diện khuyến khích sắp xếp) thành lập xã Gia Phúc huyện Gia Lộc, đạt tỷ lệ 95,32%.
Về sắp xếp xã Nhật Tân (thuộc diện sắp xếp) và xã Đồng Quang (thuộc diện khuyến khích sắp xếp) thành lập xã Nhật Quang huyện Gia Lộc, có 7.203/7.347 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 98,04%.
Về sắp xếp xã Quang Minh (thuộc diện sắp xếp) và xã Đức Xương (thuộc diện khuyến khích sắp xếp) thành lập xã Quang Đức huyện Gia Lộc, có 7.845/7.969 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 98,44%.