Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Đại hội Mặt trận tổ quốc thị xã Kinh Môn nhiệm kỳ 2024 - 2029

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới và phát triển, Đại hội đại biểu Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Kinh Môn lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã thành công tốt đẹp. Đại hội trở thàng ngày hội lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhiệm kỳ qua, với phương châm hướng mạnh về cơ sở, mặt trận Tổ quốc thị xã Kinh Môn đã phát huy vai trò trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc vận động và phong trào thi đua.

DSC_3590.JPG

Ban thường trực uỷ ban mặt trận Tổ quốc thị xã và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Vận động xây dựng quỹ “vì người nghèo" trên 2,8 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 33 ngôi nhà đại đoàn kết, trao tặng 10.599 suất quà cho hộ nghèo; ủng hộ 15 tỷ đồng cùng nhiều vật tư y tế, nhu yếu phẩm phòng chống dịch bệnh cô vít 19; tham gia các cuộc vận động “quỹ đền ơn đáp nghĩa", ủng hộ đồng bào Miền Trung và Tây Bắc với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng. Các tổ chức thành viên vận động xây dựng 54 ngôi nhà tặng hội viên, đoàn viên khó khăn.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của thị xã xây dựng đô thị loại 3 trước năm 2025 và thành phố trước năm 2030, uỷ ban Mặt trận tổ quốc thị xã và các tổ chức thành viên đã phát động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Nhiều mô hình tiêu biểu như: khu dân cư tự quản vệ sinh môi trường, khu dân cư bảo vệ an ninh trật tự toàn về an ninh trật tự; thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hoá vv….

DSC_3614.JPG

Vai trò, chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cảu nhân dân ngà càng được khẳng định thông qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, khiếu nại của công dân; phối hợp với cấp uỷ, chính quyền tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu với nhân dân và tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Đại hội đã thảo luận, làm rõ những nguyên nhân của tồn tại hạn chế, thống nhất 5 chỉ tiêu, 6 chương trình hành động và 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới. Trên tinh thần Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới và phát triển, đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã khóa 13, nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 63 ông, bà và đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%. Tại phiên họp thứ nhất, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Kinh Môn khóa 13 nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã hiệp thương, cử các chức danh Chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên thường trực.

DSC_3607.JPG

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Uỷ viên ban thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đồng chí Nguyễn Vỹ, bí thư Thị uỷ ghi nhận, biểu dương những thành tích Mặt trận Tổ quốc thị xã Kinh Môn đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã tiếp tục thực hiện tốt việc nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân, kịp thời phản ánh các ý kiến, kiến nghị của người dân, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở, qua đó củng cố và phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết toàn dân. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo và thực hiện hiệu quả, thiết thực Cuộc vận động do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, xứng đáng là trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia xây dựng quê hương đổi mới./.