Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Đại hội thành lập Hội Người cao tuổi tỉnh Hải Dương

Sáng 29/6, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội thành lập Hội Người cao tuổi tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội

Dự và chúc mừng đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; Nguyễn Khắc Toản, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban công tác người cao tuổi tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh. 95 đại biểu đại diện cho trên 320.000 hội viên cao tuổi trong tỉnh dự đại hội.

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội 6, Hội Người cao tuổi Việt Nam 2021 - 2026, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Hải Dương đã đạt được nhiều kết quả toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Các phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được hội viên người cao tuổi tỉnh hưởng ứng tham gia, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội. Trên 2.400 người cao tuổi là chủ trang trại, doanh nghiệp; Hơn 6.600 người cao tuổi làm kinh tế giỏi các cấp. Hội viên người cao tuổi trong tỉnh vận động gia đình, con cháu hiến hơn 360 nghìn m2 đất để mở rộng đường làng, ngõ xóm, xây dựng các công trình công cộng, tham gia đóng góp gần 88 nghìn ngày công và ủng hộ hơn 71 tỷ  đồng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương. Công tác chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã thăm hỏi, trợ cấp, tặng quà cho trên 141 nghìn lượt người cao tuổi, với số tiền gần 35 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định thành lập Hội Người cao tuổi tỉnh cho Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh

Tại đại hội, các đại biểu thống nhất thông qua một số chỉ tiêu cụ thể từ nay đến hết nhiệm kỳ. Các cấp hội phấn đấu tập hợp phát triển hội viên, đạt từ 95% trở lên người cao tuổi vào hội. Đến năm 2025, 100 % người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe; 100% người cao tuổi có bảo hiểm y tế (theo kế hoạch của tỉnh). Phối hợp thực hiện để 100% số người cao tuổi thuộc các đối tượng chính sách được hưởng chế độ, được chúc thọ, mừng thọ theo quy định. 100% số hội cơ sở có các loại hình câu lạc bộ, mỗi chi hội có ít nhất 1 câu lạc bộ. Thành lập mới ít nhất 70 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau; phấn đấu có 60% trở lên số hội cơ sở có Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau vào năm 2025. 100% số xã, phường, thị trấn duy trì hoạt động thường xuyên Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi với số dư từ 50 triệu đồng trở lên...​

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng yêu cầu ngay sau Đại hội, Hội Người cao tuổi tỉnh Hải Dương chủ động xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của người cao tuổi; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; Triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, bảo đảm cho tất cả các chỉ tiêu do Đại hội 6, Hội Người cao tuổi Việt Nam đề ra; Tiếp tục quan tâm phát triển các loại hình Câu lạc bộ giúp Người cao tuổi sống vui, sống khỏe.

Ban chấp hành mới ra mắt Đại hội 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi tỉnh Hải Dương gồm 33 thành viên. Ông Lương Anh Tế được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2026./.​