Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

 Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024.

Sáng 3/7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024.
​Tham dự đại hội có các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hải Dương; Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khu 3 cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.


Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hải Dương phát biểu tại đại hội

5 năm qua ( 2019-2024), phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang tỉnh đã phát triển toàn diện, đồng đều, rộng khắp với nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cảu lực lượng vũ trang tỉnh, hoàn thành toàn diện xuất sắc mọi nhiệu vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Lực lượng vũ trang tỉnh đã phát động 6 phong trào thi đua năm, 21 đợt thi đua đột kích, cao điểm, đã có 798 tập thể, 2.561 cá nhân được các cấp khen thưởng. Lực lượng vũ trang tỉnh nhiều năm được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đặc biệt năm 2022, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhì.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khu 3 phát biểu tại đại hội

​Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  khẳng định: Đại hội thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp để tổng kết, đánh giá kết quả đạt được của Phong trào Thi đua quyết thắng 5 năm qua, đồng thời rút ra những hạn chế, nguyên nhân và kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và đẩy mạnh Phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2024 - 2029.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh từ nay đến năm 2025 và giai đoạn 2024 - 2029 là thời gian có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, 14 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Vì vậy, Phong trào thi đua Quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng của lực lượng vũ trang tỉnh trong những năm tới cần phải được đẩy mạnh hơn nữa, trở thành động lực quan trọng, cùng với các cuộc vận động và phong trào thi đua của địa phương; thúc đẩy nhanh hơn, chất lượng hơn việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kinh tế, văn hoá - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh theo hướng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là công cụ sắc bén bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đồng chí Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội 

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khu ​​đánh giá cao kết quả phong trào TĐQT của LLVT tỉnh, đồng thời đề nghị LLVT tỉnh tiếp tục tập trung giáo dục, quán triệt, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của các cấp về thi đua, khen thưởng. Cán bộ, chiến sĩ trước hết là cấp ủy, cán bộ chủ trì nhận thức đúng về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng. Phát huy tốt tính tiền phong, gương mẫu và là hạt nhân trong phong trào thi đua cơ sở. Chú trọng bồi dưỡng cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt tinh thần “7 dám” theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng thời đề nghị, thời gian tới, cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm của Đảng, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua khen thưởng, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, không ngừng sáng tạo, quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tổ chức tốt các hoạt động thi đua trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng, nhất là các ngày kỷ niệm lớn trong năm. Lực lượng vũ trang tỉnh cần quan tâm xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến với phương châm “người thực, việc thực, thành tích thực” để làm cho phong trào thi đua ngày càng thực chất, phát triển sâu rộng. Thường xuyên quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ...​

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Trần Đức Thắng, ​Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã điểm lại những kết quả nổi bật trong Phong trào Thi đua quyết thắng của Lực lượng vũ trang tỉnh 5 năm qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thành công của Đại hội là dấu mốc khẳng định sự phát triển, trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh; đồng thời cũng là nguồn sức mạnh để Đảng bộ- Chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh. Kết quả đó thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sự chia sẻ ủng hộ của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh; sự nỗ lực, khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất, phấn đấu vươn lên của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh để từ đó, phong trào thi đua quyết thắng có những bước phát triển đồng đều, vững chắc, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, thực sự là động lực thúc đẩy LLVT tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh, toàn diện " Mẫu mực, tiêu biểu", xứng đáng với phần thưởng mà Nhà nước, Bộ Quôc phòng, Bố tư lệnh Quân khu 3 và tỉnh đã trao tặng.


Toàn cảnh Đại hội 

Nhân dịp này, UBND tỉnh khen thưởng cho 5 tập thể, 10 cá nhân; Bộ Chỉ huy sự tỉnh khen thưởng cho 15 tập thể, 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024​​