Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Khẩn trương rà soát danh mục dự án khu dân cư, hoàn thiện thông tin, dữ liệu hồ sơ Quy hoạch tỉnh

Chiều 7/5, các đồng chí: Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo công tác giải phóng mặt bằng, Điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở, Quy hoạch tỉnh, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch và triển khai một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.


Các đồng chí: Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương chủ trì cuộc họp 

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe, thảo luận, cho ý kiến đối với báo cáo của Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên & Môi trường về việc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2022-2030, định hướng đến năm 2045; kế hoạch lập quy hoạch các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh; phân bổ chỉ tiêu đất đai trên địa bàn tỉnh theo nội dung đã được UBND tỉnh giao tại Văn bản số 1447/UBND-VP ngày 19/4/2024 và Văn bản số 41/TB-VP ngày 15/4/2024.

Theo báo caó, ngày 28/01/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 400/QĐ-UBND phê duyệt Chươngng trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022-2030, định hướng đến năm 2045, diện tích đất ở tối đa được phép phát triển đến năm 2030 của Hải Dương 2.368,15ha, trong đó diện tích đất ở theo tính toán nhu cầu là 1.618,69ha, diện tích đất ở của ác dự án động lực cấp vùng là 749,46 ha, Theo đó, cần có sự điều chỉnh để định hướng chi tiết và phù hợp hơn cho công tác phát triển nhà ở giai đoạn đến năm 2030, điều chỉnh bổ sung các chỉ tiêu, mục tiêu phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu việc điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở tại các địa phương phải khớp nối với chỉ tiêu đất đai được phân bổ và quy hoạch vùng. Việc phân bổ chỉ tiêu đất cần thực hiện theo thứ tự ưu tiên, trong đó ưu tiên cho các dự án lớn của tỉnh đang thu hút đầu tư. Đồng thời yêu cầu các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục phối hợp rà soát dự án khu dân cư, đô thị. Trước ngày 20/5, các cơ quan, đơn vị tổng hợp số liệu, báo cáo UBND tỉnh. Nếu để xảy ra tình trạng chậm muộn, ảnh hưởng tới tiến độ điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở của tỉnh, Giám đốc và Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng nhấn mạnh việc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở của tỉnh hiện chậm tiến độ. Theo đó, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát danh mục dự án khu dân cư, đô thị phải bảo đảm tính khả thi, thống nhất giữa các chương trình, kế hoạch, quy hoạch. Trong quá trình rà soát, lập điều chỉnh quy hoạch tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin, ôm dự án, triển khai thực hiện không hiệu quả. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý cần ưu tiên đất ở hơn đất cụm công nghiệp để ổn định thị trường bất động sản.


Đồng chí Nguyễn Hoài Long, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc họp

Đối với báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chậm tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh; Theo đơn vị tư vấn, hiện hồ sơ quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 còn thiếu 2 thông tin, dữ liệu. Đó là dữ liệu định hướng phát triển dân số của từng đô thị trên địa bàn tỉnh và ranh giới hành chính theo cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh gồm 4 nội dung chủ yếu: dự án đầu tư công, dự án đầu tư sử dụng các nguồn vốn khác ngoài đầu tư công, kế hoạch sử dụng đất, xác định các nguồn lực và sử dụng nguồn lực để thực hiện quy hoạch. Trong đó, việc phân kỳ đầu tư triển khai các dự án trong quy hoạch theo giai đoạn 5 năm chi tiết đến từng dự án và tổng mức đầu tư.


Đồng chí Nguyễn Trác Trung, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại cuộc họp

Qua nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu chậm nhất ngày 19/5 phải cập nhật, hoàn thiện thông tin, dữ liệu hồ sơ quy hoạch tỉnh. Trong thời gian từ nay tới ngày 19/5, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tham gia ý kiến lần cuối và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, số liệu cung cấp để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh.

Về nội dung xây dựng kế hoạch triển khai quy hoạch tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh của Thủ tướng Chính phủ để tham mưu nội dung kế hoạch. Sở cần rà soát, lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch bảo đảm hiệu quả, khả thi, phù hợp với quy định và thực tiễn. Sở Kế hoạch và Đầu tư, kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh gồm 4 nội dung chủ yếu: dự án đầu tư công, dự án đầu tư sử dụng các nguồn vốn khác ngoài đầu tư công, kế hoạch sử dụng đất, xác định các nguồn lực và sử dụng nguồn lực để thực hiện quy hoạch. Trong đó, việc phân kỳ đầu tư triển khai các dự án trong quy hoạch theo giai đoạn 5 năm chi tiết đến từng dự án và tổng mức đầu tư.


Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại cuộc họp

Cũng tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương đã thảo luận, thống nhất chỉ đạo khẩn trương giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500 kV Nam Định- Phố Nối trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Cho ý kiến về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cụm bệnh viện đa khoa tại thành phố Hải Dương và một số nội dung quan trọng khác…