Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND,UBND tỉnh Hải Dương ban hành trong tháng 12 năm 2023

Trong tháng 12 năm 2023, HĐND và UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật như sau:

​*Các nghị quyết của HĐND 

1. Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024. ( ​(Phụ lục 1: TP Hải DươngChí LinhKinh MônNam SáchKim ThànhThanh HàTứ KỳGia LộcCẩm GiàngBình GiangNinh GiangThanh MiệnPhụ lục 2Phụ lục 3)

2Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồngnhân dân tỉnh Hải Dương Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khaithác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương.  (Phụ lục kèm theo)

3. Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND ngày 8 tháng 12 năm 2023 củaHội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương v/v Quy định chế độ tặng quà tết Nguyênđán hằng năm cho đối tượng giữ chức danh, chức vụ khi nghỉ hưu, đảng viênđược tặng Huy hiệu Đảng và một số đối tượng khác trên địa bàn tỉnh HảiDương. ​

4. Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 8 tháng 12 năm 2023 củaHội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Nghị quyết về việc hỗ trợ một lần và hỗ trợmức đóng bảo hiểm y tế cho đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảngtrên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

5. Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ đủ 77 tuổi đến dưới 80 tuổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương. 

6. Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương quy định mức quà tặng cho đối tượng là con đẻ người  hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; gia đình quân nhân đang công tác tại địa bàn có điều kiện đặc biệt khó khăn; đơn vị quân đội và một số đối tượng thuộc lĩnh vực giảm nghèo, bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương ​​

7. Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ hạng 3 thuộc địa bàn nông thôn tỉnh Hải Dương. ​

8. Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồngnhân dân tỉnh Hải Dương về Quy định chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý,giáo viên, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh HảiDương và chuyên gia tham gia giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, khuvực và quốc tế. 

9. Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồngnhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quy định một số cơ chế, chính sách pháttriển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh HảiDương. (Quy định kèm theo)

10. Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 cua Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương quy định thí điểm chính sách hỗ trợ giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương. ​

11. Nghị quyết số 25/2023/NQHĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 củaHĐND tỉnh Hải Dương quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chứccấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ hưu trước tuổi, thôiviệc do dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trênđịa bàn tỉnh Hải Dương. ​

Các quyết định của UBND tỉnh

1. Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (Quy dinh dinh muc bao in bao dien tu.pdf)

2. Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc bãi bỏ toàn bộ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. (Quyet dinh bai bo VB QPPL.pdf)

3. Quyết định số 46/2023/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh Hải Dương quy định về tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Hải Dương.  (QD quy dinh tuyen duong thoi gian van chuyen rac thai.pdf)

​4. Quyết định số 47/2023/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.​ (Quy dinh quy che phoi hop QLNN trong khu cong nghiep Hai Duong.pdf