Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Đẩy mạnh cho vay phục vụ đời sống, tiêu dùng trong triển khai Công điện 766/CĐ-TTg

Để kịp thời triển khai các chương trình tín dụng chính sách phục vụ đời sống, tiêu dùng đáp ứng nhu cầu của đối tượng thụ hưởng, ngăn chặn đẩy lùi tín dụng đen trong triển khai Công điện 766/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã cân đối, ưu tiên bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay, đáp ứng kịp thời nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng.

​Trong đó quan tâm dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương đế cho vay lĩnh vực phục vụ đời sống, tiêu dùng; chỉ đạo triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, trong đó tập trung triển khai các chương trình tín dụng phục vụ đời sống, tiêu dùng như: cho vay học sinh sinh viên, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, nhà ở xã hội... đảm bảo vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, kịp thời, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHCSXH. 

UBND tỉnh đề nghị các sở, ban ngành có liên quan và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp cùng NHCSXH thực hiện rà soát đối tượng thụ hưởng, tổng hợp nhu cầu vốn cho các chương trình tín dụng chính sách, trong đó nắm bắt kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, đối tượng thụ hưởng, mức cho vay, lãi suất cho vay, các sản phấm dịch vụ do NHCSXH cung cấp đến mọi tầng lớp nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; công khai chính sách và quy trình, thủ tục vay vốn tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng cho người dân; tập trung tuyên truyền cho nhân dân biết về tác hại của tín dụng đen cũng như nắm bắt, phản ánh kịp thời thực trạng tín dụng đen trên địa bàn để có giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở, kịp thời tiếp nhận phản ánh nhu cầu và các kiến nghị của nhân dân đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội đến các cơ quan có thẩm quyền. ​