Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Đến năm 2050, Hải Dương trở thành trung tâm sản xuất, chế biến nông sản của vùng Đồng bằng sông Hồng

Theo Quy hoạch tỉnh Hải Dương vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tầm nhìn 2050, Hải Dương trở thành trung tâm sản xuất, chế biến nông sản của vùng ĐBSH, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, dựa vào chiến lược đầu tư, áp dụng khoa học công nghệ, và xây dựng thương hiệu, tiêu chuẩn chất lượng của địa phương.

​​​