Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hải Dương công bố điểm chuẩn vào lớp 10

Ngày 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương đã chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025.

​​Sở GD&ĐT Hải Dương vừa thông báo điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025. Theo đó, Trường THPT Hồng Quang có điểm chuẩn cao nhất là 39,4​ điểm. Trường THPT Nguyễn Thị Duệ có điể​​​​m chuẩn thấp nhất là 24 điểm. Image_010.pdf