Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 hoàn thành gần 22% kế hoạch

Sau 6 ngày ra quân thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, các điều tra viên trên địa bàn tỉnh đã thu thập thông tin điều tra được hơn 5.200 hộ thuộc 799 địa bàn điều tra, đạt gần 22% kế hoạch. 
Trước khi điều tra, Cục Thông kê Hải Dương đã phối hợp với các địa phương tuyên truyền sâu rộng, nên khi điều tra viên đến các hộ thực hiện thu thập thông tin đều được các chủ hộ hợp tác, cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác. Cục Thống kê phấn đấu đến 25/4 sẽ cơ bản hoàn thành thu thấp thông tin điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tại gần 24.000 hộ thuộc 799 địa bàn điều tra trên địa bàn tỉnh, sớm hơn 5 ngày so với kế hoạch Trung ương giao.​