Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian, nội dung phiên họp UBND tỉnh tháng 6, năm 2024 (Lần 1)

UBND tỉnh thông báo bổ sung nội dung cho phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2024 (Lần 1) (theo Giấy mời số 214/GM-UBND, ngày 03/6/2024) như sau:
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo: Về việc đề xuất chủ trương thực hiện Dự án Cụm bệnh viện đa khoa tại thành phố Hải Dương của UBND thành p hố Hải Dương.
* Thời gian: 13h30’ đến 14h00’.
* Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương.