Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương làm việc với Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Hải Dương

Sáng 6/5, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương làm việc với Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Hải Dương.
Đoàn kiểm tra do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương làm Trưởng đoàn.

 
Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Nội dung kiểm tra là việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Hiệu-Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh cùng các Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh. 

Thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, Tỉnh uỷ Hải Dương đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Các thành viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tỉnh tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời định hướng dư luận đối với những vấn đề phức tạp phát sinh trong thực tiễn… Ban Chỉ đạo 35 tỉnh luôn quan tâm quản lý hoạt động báo chí; thường xuyên theo dõi, đánh giá, giám sát thông tin trên không gian mạng. Lực lượng tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp, cộng tác viên 35 trong tỉnh hoạt động tích cực, hiệu quả với có nhiều cách làm mới, sáng tạo. Công tác tuyên truyền các thông tin tích cực, chính thống và đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội được đẩy mạnh. Chú trọng việc ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Hải Dương đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị. ​Những kết quả thực hiện Nghị quyết 35 của tỉnh đã góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững chắc; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, góp phần ổn định chính trị - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Tỉnh uỷ Hải Dương tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 35, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn âm mưu của các thế lực thù địch; đẩy mạnh tuyên truyền; xử lý thông tin nhanh chóng, kịp thời, công khai, minh bạch; tăng cường kiểm tra giám sát, biểu dương khen thưởng các mô hình tốt, cách làm hay trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…Đối với những kiến nghị, đề xuất của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Hải Dương, Đoàn kiểm tra đã tiếp thu để tổng hợp, phục vụ cho việc tham mưu ban hành văn bản mới.​

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu khẳng định việc kiểm tra của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương là hết sức cần thiết. Đây là dịp để tỉnh Hải Dương rà soát việc thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn thông qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ ghi nhận những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế để tỉnh Hải Dương có giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.​​