Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Động Kính Chủ và Chùa Nhẫm Dương nằm trong hồ sơ quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO công nhận di sản thế giới

Trung tâm Di sản thế giới đề nghị UBND 3 tỉnh gửi hình ảnh mới nhất về di sản đề cử, kèm theo các chi tiết cụ thể.

Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới UNESCO vừa gửi thư đến UBND tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Giang cho biết qua đánh giá sơ bộ, hồ sơ đề cử quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đã đáp ứng các yêu cầu về thể thức. Trung tâm Di sản thế giới đề nghị UBND 3 tỉnh gửi hình ảnh mới nhất về di sản đề cử, kèm theo các chi tiết cụ thể.

z5269645899826_be66cdbbe38f2121eaa759ed8cce3230.jpg

Đoàn chuyên gia Nhật Bản sang hỗ trợ tại Động Kính Chủ - T.x Kinh Môn cuối năm 2023

Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới cũng thông tin, hiện hồ sơ đã được chuyển đến Hội đồng Di tích và Di chỉ quốc tế sẽ đánh giá và sắp xếp đoàn chuyên gia thẩm định thực địa tại Việt Nam, dự kiến từ tháng 7đến tháng 9/2024. Sau khi đoàn chuyên gia thẩm định thực địa sẽ có tham mưu để UNESCO chính thức công nhận quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc là di sản thế giới.

Trong hồ sơ quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc của 3 tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và Bắc Giang, thị xã Kinh Môn vinh dự có 2 trong tổng số 20 điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nằm trong hồ sơ trình UNESCO công nhận là di sản thế giới đó là di tích quốc gia đặc biệt Động Kính Chủ và Chùa Nhẫm Dương. Động Kính Chủ được xếp hạng Di tích Quốc gia năm 1962. Di tích khảo cổ khu vực chùa Nhẫm Dương và các hang động được xếp hạng Di tích Quốc gia năm 2003. Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Quần thể An Phụ-Kính Chủ-Nhẫm Dương được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt năm 2016. Hệ thống bia ma nhai động Kính Chủ được công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2017.


Chua Nham Duong 2.png 

Chùa Nhẫm Dương - T.x Kinh Môn được mệnh danh là bảo tàng khảo cổ học lớn nhất Việt Nam

2 điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng này của thị xã Kinh Môn nằm trong mạch nguồn sự phát triển của dân tộc, có mối liên hệ mật thiết với các điểm di tích lịch sử nổi tiếng: Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai (tỉnh Hải Dương);  Khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Yên Tử, Khu di tích lịch sử nhà Trần, Khu di tích lịch sử Bạch Đằng (tỉnh Quảng Ninh); Khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Tây Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà (tỉnh Bắc Giang).

Giá trị của quần thể di tích này đặc biệt quan trọng, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của thiền phái Trúc Lâm ở Việt Nam, về sự phát triển hưng thinh và công lao nhà Trần với đất nước và có giá trị đặc biệt về mặt khảo cổ học mang tầm quốc tế.

Động Kính Chủ 2.jpg

Hệ thống văn bia Ma Nhai ở Động Kính Chủ là bảo vật Quốc gia


Được công nhận là Di sản t​hế giới là điều mà nhân dân 3 tỉnh nói riêng và cả nước kỳ vọng, mong đợi, để xứng tầm với những giá trị đặc biệt của các di tích; góp phần lưu giữ được công sức và nét đẹp văn hoá truyền thống của cha ông; tạo tiền để để các thế hệ sau phát triển và tái tạo. Trên tinh thần và sự quyết tâm lưu giữ đối với các giá trị văn hoá dân tộc. Đây cũng là cơ hội lớn để nhiều du khách biết đến lịch sử, mảnh đất và con người Kinh Môn nói riêng và Hải Dương nói chung. Một miền quê văn hiến anh hùng; khơi dậy tiềm năng phát triển du lịch của mảnh đất nơi cửa ngõ Thành Đông./.