Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Dự kiến 10 ngày nữa vải thiều sớm sẽ cho thu hoạch

Hiện nay, trà vải sớm (trứng trắng, trứng gai) đang chín, trà vải nhỡ (u hồng, u thâm) chuẩn bị báo mã, vải thiều đang làm cùi. Dự kiến khoảng 10 ngày nữa vải sớm gồm các giống trứng trắng, trứng gai sẽ cho thu hoạch.

 

Vườn vải trứng nhà ông Vũ Văn Nhuận (Vĩnh Lập)

Để phục vụ cho việc tiêu thụ vải Thiều Thanh Hà, UBND huyện sẽ phối hợp với Sở Công thương tổ chức Hội nghị Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều Thanh Hà và nông sản tỉnh Hải Dương với hệ thống Thương vụ Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài. Hội nghị dự kiến tổ chức vào ngày 09/5/2024.

Cùng với việc tổ chức hội nghị quảng bá, xúc tiến, việc chăm sóc cây vải đang được người dân thực hiện nghiêm hướng dẫn của ngành chuyên môn, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật theo khuyến cáo, phun vào thời điểm được thông báo. Tuân thủ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo thời gian cách ly quả vải trước khi xuất bán ra thị trường.