Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Dự kiến các môn thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đối với cấp THCS, THPT và khối Giáo dục thường xuyên

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản thông báo dự kiến các môn thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đối với cấp THCS, THPT và khối Giáo dục thường xuyên từ năm học 2024 - 2025 cụ thể như sau:
​​Đối với cấp THCS, năm học 2024 - 2025 thi môn Tiếng Anh và môn Khoa học tự nhiên (nội dung Sinh học).

Năm học 2025 - 2026 thi môn Toán và Ngữ văn. Năm học 2026 - 2027 thi môn Giáo dục công dân và Công nghệ. Năm học 2027 - 2028 thi môn Giáo dục thể chất và Tin học. Đối với giáo viên THPT, năm học 2024 - 2025 thi môn Lịch sử và Hóa học.

Năm học 2025 - 2026 thi môn Địa lý và Tiếng Anh. Năm học 2026 - 2027 thi môn Giáo dục thể chất, Tin học.

Năm học 2027 - 2028 thi môn Công nghệ và môn Giáo dục kinh tế và pháp luật. Với giáo viên khối Giáo dục thường xuyên, năm học 2025 - 2026 thi môn Địa lý và Sinh học. Năm học 2027 - 2028 thi môn Ngữ Văn và Hóa học

​​