Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự họp làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng

Trên cơ sở Công văn số 3468/BXD-VP ngày 11/6/2024 của Bộ Xây dựng về việc khảo sát tình hình phát triển đô thị thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. UBND tỉnh tổ chức làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn làm Trưởng đoàn.

1. Thành phần mời

1.1. Đại biểu Bộ Xây dựng:

- Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng;

- Đoàn công tác của Bộ Xây dựng (thành phần do Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng mời).

1.2. Đại biểu tỉnh Hải Dương:

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương;

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan;

- Đồng chí Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn và đại diện các phòng, ban, đơn vị có liên quan (do Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn mời); - Báo Hải Dương, Đài PTTH tỉnh (cử phóng viên dự và đưa tin).

2. Thời gian

- Buổi sáng từ 9 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 6 năm 2024.

- Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 6 năm 2024.

3. Địa điểm

- 9h00 ngày 13/6/2024, các đại biểu tập trung tại trụ sở UBND thị xã Kinh Môn để đi hiện trường khảo sát tình hình phát triển đô thị thị xã Kinh Môn.

- 14h00 ngày 13/6/2024, các đại biểu dự họp tại phòng họp tầng 05, trụ sở Thị ủy Kinh Môn.

003. GM lam viec voi daon khao sat cua BXDPhat trien do thi Kinh Mon.pdf