Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hội nghị trực tuyến về tình hình thực hiện Dự án đường dây 500kV mạch 3

Ngày 23/4, Bộ Công Thương tổ chức cuộc họp giao ban trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương liên quan và EVN, EVNNPT – chủ đầu tư để kiểm điểm tiến độ và tình hình thực hiện các dự án Đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên). Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng chủ trì cuộc họp.


Toàn cảnh hội nghị

Đây là cuộc họp giao ban thường kỳ, 2 tuần/lần của Bộ với các đơn vị có liên quan về các dự án Đường dây 500 kV mạch 3.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã báo cáo tình hình thực hiện các dự án Đường dây 500kV mạch 3. Theo đó, tính cho đến nay, đã hoàn thành ký kết hợp đồng cho 225/226 gói thầu, còn 01 gói thầu cung cấp kháng điện của Dự án ĐZ 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu hiện đang hoàn thiện các thủ tục lựa chọn lại nhà thầu. Để đảm bảo tiến độ đóng điện của các Dự án, EVNNPT đã có kế hoạch điều động thiết bị hiện có trên lưới phục vụ cho công trình 500kV mạch 3. Để hoàn thành đóng điện dự án theo đúng tiến độ được Thủ tướng Chính phủ giao, EVN/EVNNPT đang quyết liệt đôn đốc các nhà thầu xây dựng tập trung nhân lực, máy móc thi công sớm hoàn thành xây dựng móng cột và tổ chức thực hiện lắp dựng cột, rải căng dây theo tiến độ cam kết. Đôn đốc các nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị (cột thép, sứ, phụ kiện, cáp quang và dây dẫn …) khẩn trương hoàn thành công tác chế tạo và vận chuyển đến công trường để lắp dựng đồng bộ. Dự kiến kế hoạch triển khai tiếp theo của các Dự án.

Đối với Hải Dương, dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối gồm 04 dự án thành phần, trong đó Dự án Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Phố Nối dài khoảng 126,9km, tuyến đi qua địa bàn 4 tỉnh là Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên (gồm 334 vị trí móng cột). Trong đó, tuyến đường dây đi trên địa bàn tỉnh Hải Dương dài khoảng 30,79km, gồm có 74 vị trí móng cột, tuyến qua địa bàn: huyện Ninh Giang (7,29 km, 17 vị trí), Gia Lộc (3,22 km, 09 vị trí), Thanh Miện (9,39 km, 21 vị trí), Bình Giang (10,89 km, 27 vị trí).

Tiến độ thi công đến ngày 22/4/2024, phần móng: Đã triển khai thi công đồng loạt 74/74 vị trí trong đó đã xong phần bê tông móng 58/74 vị trí (tăng 03 móng so với kỳ báo cáo ngày 17/4/2024): đang tiến hành lấp đất hoàn thành móng tại Huyện Ninh Giang 15VT, Gia Lộc 07VT, Thanh Miện 13VT; Bình Giang 23VT). Phần cột: Đang thi công lắp dựng 11/74VT; đã xong 27/74VT (tăng 04 cột so với kỳ báo cáo ngày 17/4/2024), đang tiếp tục vận chuyển tập kết cột về công trường.

Về giải phóng mặt bằng phần hành lang, đến thời điểm hiện nay đối với phần hành lang tuyến đường dây còn 4/31 khoảng néo (bàn giao cho chủ đầu tư  so với kỳ báo cáo ngày 17/4/2024 thêm 06 khoảng néo tại huyện Thanh Miện, 01 khoảng néo ở huyện Bình Giang).


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại điểm cầu Hải Dương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản khẳng định: Đến thời điểm này Hải Dương cơ bản không còn vướng mắc. Khó khăn chủ yếu hiện nay liên quan đến khung chính sách theo quy định của pháp luật đối về cưỡng chế thu hồi đất đai.  Hiện tại, Hải Dương đã và đang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản đề nghị Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ ngành tham gia trình Thủ tướng ban hành khung chính sách chung cho các địa phương có liên quan.

Để thực hiện được các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như đạt được mục tiêu đã đề ra hoàn thành dự án vào trước ngày 30/6, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các Bộ, ngành, địa phương sớm có ý kiến thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trong tháng 4/2024 để Chủ đầu tư có đủ căn cứ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; công trình kiến trúc, nhà dân, cây trồng nằm trong hành lang an toàn đường dây toàn tuyến phải di rời trước ngày 15/6 để bảo đảm an toàn đóng điện vào ngày 30/6…

Bộ trưởng đề nghị EVN và EVNNPT tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các Nhà thầu tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công; phối hợp với các địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc,các nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị để đảm bảo cung cấp một cách đầy đủ, chủ động và kịp thời cho các công trình; phối hợp các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và công tác thi công, góp phần đảm bảo công tác an toàn của đường dây sau khi đi vào vận hành .​