Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời tham dự họp trực tuyến giao ban định kỳ các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối

Trên cơ sở Giấy mời số 34/GM-BCĐNL của Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng ngày 03 tháng 5 năm 2024 về việc tham dự cuộc họp trực tuyến giao ban định kỳ về các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, UBND tỉnh tổ chức tham dự tại điểm cầu tỉnh Hải Dương.

1. Thành phần tham dự

- Đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh – Chủ trì;

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương, Công an tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông;

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Ninh Giang, Gia Lộc, Thanh Miện, Bình Giang và các đơn vị có liên quan (do UBND huyện mời);

- Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương.

2. Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 07 tháng 5 năm 2024.

3. Hình thức tham dự họp: trực tuyến.

4. Địa điểm: Hội trường tầng 1, Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương – số 45 Quang Trung, thành phố Hải Dương.

GM giao ban BCDQGNL DZ 500kV mach 3.pdf