Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh; BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT các huyện, thành phố, thị xã phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Theo đó, căn cứ báo cáo kết quản phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2023 và đề xuất giao chỉ tiêu năm 2024​​ của Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh giao Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với mục tiêu phấn đấu phát triển năm 2024 có thêm 18.305 (người) lực lượng lao động đang trong độ tuổi lao động tham gia BHXH tự nguyện và 38.154 người tham gia BHYT Hộ gia đình. Mục tiêu cụ thể đối với từng huyện như sau: 


​STT

Huyện, thị xã, Thành phố​

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN ​​​
​​BHYT HỘ GIA ĐÌNH
​ ​
​​Ghi chú  
Thực hiện 2023Kế hoạch giao Năm 2024Số phát triển tăng so với năm 2023Thực hiện 2023Kế hoạch giao Năm 2024Số phát triển tăng so với năm 2023
1Thành phố Hải Dương5,7927,5931,801
60,43765,4635,026 
2Thành phố Chí Linh3,6545,2911,63743,88547,4723,587 
3Huyện Nam Sách3,5514,9881,43731,90134,5082,607 
4Thị xã Kinh Môn3,4615,1371,67641,01244,3643,352 
5Huyện Kim Thành3,1874,7391,55230,32432,8022,478 
6Huyện Thanh Hà3,2804,8451,56537,94841,0493,101 
7Huyện Cẩm Giàng3,0284,6671,63933,50936,2482,739 
8Huyện Bình Giang3,7725,1461,37430,61833,1202,502 
9Huyện Gia Lộc4,3395,6571,31835,00037,8612,861 
10Huyện Tứ Kỳ3,7705,3751,60539,35642,5733,217 
11Huyện Ninh Giang3,7275,2271,50041,66245,0673,405 
12Huyện Thanh Miện6,8238,0231,20040,13043,4103,280 
TỔNG CỘNG48,38466,68918,305465,782503,93638,154 

Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT và tiếp tục thực hiện các nội dung tại Kế hoạch số 4107/KH-UBND ngày 22/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; Nghị quyết Ban chấp hành đảng bộ tỉnh 2021-2025 để đạt được các mục tiêu nên trên.

Giao bhxh tinh va UBND cac huyen phat trien doi tuong tham gia BHXH- BHYT tu nguyen.pdf