Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời Dự họp về tiến độ thực hiện Đề án “Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030”

Thực hiện Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030”, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành để nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Đề án “Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030”, cụ thể như sau:

1. Thành phần mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030";

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên liên quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh;

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Thời gian: từ 14h00 ngày 10/5/2024 (Thứ 6).

3. Địa điểm: Hội trường tầng 1 – Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.​

GM hop kiem diem viec thuc hien De an phat trien nguon nhan luc.pdf