Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời Dự phiên họp UBND tỉnh tháng 01, năm 2024 (Lần 1)

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 01, năm 2024 (Lần 1) vào chiều thứ Tư, ngày 03 tháng 01 năm 2024 tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh.

​​Thành phần tham dự toàn bộ các nội dung:

- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Đại biểu tham dự:

+ Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;  

+ Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

+ Các đồng chí Thành viên UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy;

+ Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xãhội, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;

+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan.

Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

II. Nội dung họp:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các nội dung:

1.1. Về việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn 4186/UBND-VP ngày 03/11/2023 nghiên cứu nội dung đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đối với việc đầu tư xây dựng một số công trình phòng, chống dịch năm 2021.

1.2. Báo cáo đề xuất Dự án đầu tư Trung tâm thương mại Hải Dương của Công ty cổ phần TM&DV Tuấn Kiệt HD.

* Thời gian: Từ 13h30' đến 14h30'.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh (nội dung 1.1); - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh (nội dung 1.1, giao Sở Y tế mời).

- Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương (nội dung 1.2).

2. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch báo cáo nội dung: Tờ trình về việc tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024.

* Thời gian: Từ 14h30' đến 15h00'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh; Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.

3. Sở Xây dựng báo cáo các nội dung:

3.1. Phương án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu phường Thanh Bình (vị trí điều chỉnh khu vực Tỉnh đoàn Hải Dương - lô CQ-11), tỷ lệ 1/2000 (báo cáo lại sau phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2023, lần 10).

3.2. Phương án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Nam thành phố Hải Dương (phân khu 2).

* Thời gian: Từ 15h00' đến 15h45'.

* Mời dự:

- Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương (nội dung 3.1, 3.2);

- Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc; Người đại diện theo pháp luật của Côngty cổ phần Đầu tư Bất động sản Thành Đông (nội dung 3.2).

4. Sở Công Thương báo cáo nội dung: Về việc điều chỉnh Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Yết Kiêu, huyện Gia Lộc.

* Thời gian: Từ 15h45' đến 16h00'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo nội dung: Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết về việc tiếp nhận một số đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Sở lao động – Thương binh và Xã hội.

* Thời gian: Từ 16h00' đến 16h30'

GM hop UBND tinh thang 01 lan 01.pdf