Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thực hiện Công văn số 85/BHXH-VP ngày 12/01/2024 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam”, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hải Dương.

1. Thành phần mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh;

- Lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Lãnh đạo văn phòng và các phòng, đơn vị trực thuộc; Giám đốc BHXH các huyện, thị xã, thành phố (Giao Bảo hiểm Xã hội tỉnh mời).

2. Thời gian: 1/2 ngày, từ 08 giờ ngày 17/01/2024 (Thứ tư).

3. Địa điểm: Hội trường tầng 1 – Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Bảo hiểm Xã hội tỉnh chuẩn bị tài liệu và phối hợp Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị.

Đề nghị các đại biểu đến dự đông đủ để hội nghị đạt kết quả tốt./.
GM hop truc tuyen tong ket nganh BHXH.pdf