Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ

Căn cứ Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự; Thông tư số 41/2020/TT-BQP ngày 31/3/2020 của Bộ Quốc phòng về quy định thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2019/NĐ-CP;

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Ban Chỉ đạo phòng thủ Quân khu 3, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ trên địa bàn tỉnh Hải Dương, như sau: 

1. Thành phần mời dự 

* Đại biểu Quân khu 3: 

- Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu.

 - Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật. - Đại biểu Cơ quan Quân khu.

 - Cơ quan Báo, Truyền hình Quân khu. 

* Đại biểu tỉnh: 

- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy.

 - Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh (Chủ trì Hội nghị). 

- Thành viên Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 10/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương. 

- Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các phòng, ban liên quan (do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mời, triệu tập). 

- Phóng viên Báo Hải Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh (dự và đưa tin). 

 2. Thời gian: ½ ngày, từ 08h00 ngày 27 tháng 6 năm 2024 (thứ Năm). 

3. Địa điểm: Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. (Đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương)​