Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Hướng dẫn số 624/HD-BCĐ, ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

​ 1. Thành phần mời dự: 

* Đại biểu các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng: 

- Đại biểu Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515; 

* Đại biểu Quân khu 3:

 - Đại biểu Ban Chỉ đạo 515 Quân khu; 

- Đại biểu Phòng Chính sách/Cục Chính trị/Quân khu 3.

- Các cơ quan Báo, Đài Quân khu. 

* Đại biểu ở tỉnh: 

- Lãnh đạo UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hải Dương - Chủ trì Hội nghị; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. 

- Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh.

 - Đại diện Lãnh đạo Sở và cán bộ Phòng Người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh. 

- Đại biểu các phòng, ban thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: Phòng Tham mưu, phòng Chính trị; Ban Chính sách, Tuyên huấn/Phòng Chính trị; Ban Tác huấn, Tài chính/Phòng Tham mưu. 

- Cán bộ, nhân viên Ban Chính sách (cơ quan giúp việc của Ban Chỉ đạo). - Trưởng Ban Chỉ đạo 24, Chính trị viên, Trợ lý chính trị các huyện, thành phố, thị xã. -

 Đại diện các tập thể và cá nhân được khen thưởng; 

- Phóng viên Báo Hải Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh (cử phóng viên dự và đưa tin). 

2. Thời gian: ½ ngày, từ 14h00 ngày 14 tháng 3 năm 2024 (Thứ Năm).

 3. Địa điểm: Tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh Hải Dương (Đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương)