Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Thực hiện Kế hoạch số 4442/KH-UBND ngày 21/11/2023 của UBND tỉnh Hải Dương, Ban chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, sơ kết thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan doanh nghiệp an toàn về ANTT” năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024.

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 1/2 ngày, từ 14h00', ngày 25/01/2024 (Chiều thứ năm);

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2 - Trụ sở làm việc UBND tỉnh Hải Dương và Trụ sở làm việc UBND các huyện, thị xã, thành phố.

2. Hình thức Trực tuyến 2 cấp, cấp tỉnh và cấp huyện.

3. Thành phần

3.1. Tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Phó Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh chủ trì;

- Các thành viên Ban chỉ đạo 138 tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo Sở Nội vụ; Lãnh đạo Ban Thi đua, khen thưởng - Sở Nội vụ;

- Lãnh đạo Công an tỉnh;

- Lãnh đạo Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;

- Lãnh đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh;

- Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hải Dương;

- Lãnh đạo Cục thuế tỉnh.

- Trưởng phòng; Phó Trưởng phòng PV01 thuộc Công an tỉnh.

- Các tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh khen thưởng và đại biểu tham luận tại Hội nghị;

- Các đồng chí Đội trưởng các Đội: Tham mưu Cảnh sát, Tham mưu An ninh, Theo dõi, hướng dẫn công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ thuộc Phòng PV01; cán bộ chiến sĩ Đội Theo dõi, hướng dẫn công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ và một số đơn vị liên quan phục vụ Hội nghị.

- Phóng viên: Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Phòng PX03 Công an tỉnh, Truyền hình ANTV.

3.2. Tại điểm cầu Trụ sở UBND cấp huyện (UBND cấp huyện mời các thành phần dự tại điểm cầu của địa phương)

- Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo 138 cấp huyện;

- Lãnh đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố;

- Bí thư, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo 138 cấp xã;

- Đội trưởng các Đội nghiệp vụ Công an cấp huyện;

- Trưởng Công an cấp xã.

- Các tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh, UBND cấp huyện khen thưởng trong tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, sơ kết Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT" năm 2023.

* Lưu ý: Giao Công an tỉnh gửi tài liệu đến điểm cầu cấp huyện; Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm kết nối trực tuyến đến các điểm cầu; Các sở, ngành, đơn vị và địa phương đăng ký đại biểu tham dự hội nghị qua ông Bùi Công Lý, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh, số điện thoại 0904383595 trước 17h00 ngày 24/01/2024 để phục vụ hội nghị.

Ban chỉ đạo 138 tỉnh Hải Dương trân trọng kính mời các đồng chí đại biểu đến dự Hội nghị./.​

GM BCD 138.22.01.20024.pdf