Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự phiên họp thứ bảy của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ trực tuyến với các địa phương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Văn bản số 160/VPCP-TH ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Phiên họp thứ bảy của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ trực tuyến với các địa phương.Phiên họp do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì; Cùng dự Phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang,

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tham dự Phiên họp trực tuyến tại đầu cầu Hải Dương, cụ thể như sau:

1. Nội dung:

Đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính năm 2023, bàn phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024 của Ban Chỉ đạo.

2. Thành phần mời dự:

- Ông Triệu Thế Hùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh - Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hải Dương.

- Ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh.

- Đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

- Thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh;

- Thủ trưởng và cán bộ phụ trách công tác Cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh;

- Lãnh đạo và Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc, công chức có liên quan của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ;

- Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Báo Hải Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (cử phóng viên theo dõi, đưa tin).

3. Thời gian: bắt đầu từ 14 giờ, ngày 02 tháng 02 năm 2024 (thứ Sáu).

4. Địa điểm: Tại Hội trường Tầng 1, Trụ sở HĐND - UBND tỉnh.

(số 45 Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương)

Đây là Hội nghị quan trọng, đề nghị các đại biểu bố trí thời gian tới dự đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần./.

2024. GIAY MOI HOP TRUC TUYEN Phien hop thu 7 - BAN CHI DAO CCHC CHINH PHU.pdf