Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương

Thực hiện Công điện số 1026/VPCP ngày 21/6/2024 của Văn phòng Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức tham dự Hội nghị trực tuyến nêu trên tại điểm cầu tỉnh Hải Dương như sau:

​​I. Thành phần mời dự: 

- Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; 

- Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; 

Đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; 

- Đồng chí Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

 - Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Nội vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hải Dương, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan. 

​II. Thời gian: Từ 7h30 đến 12h00, thứ Bảy, ngày 06 tháng 7 năm 2024 

III. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 01, Trụ sở UBND tỉnh, số 45 phố Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. ​​