Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 ngành NN và PTNT

Thực hiện Giấy mời họp trực tuyến số 802/GM-BNN-VP ngày 31/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo. UBND tỉnh kính mời các đại biểu tới dự Hội nghị trực tuyến tại tỉnh Hải Dương.

​1. Thành phần mời:

- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy;

- Đồng chí Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Công Thương; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Hội nông dân tỉnh; Hội phụ nữ tỉnh; Liên minh HTX tỉnh; Cục thống kê tỉnh;

 - Sở Nông nghiệp và PTNT: Lãnh đạo và đại diện các đơn vị thuộc Sở (do Giám đốc Sở triệu tập);

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Đại diện một số doanh nghiệp nông nghiệp, Hợp tác xã tiêu biểu (Do Sở Nông nghiệp và PTNT mời).

2. Thời gian: ½ ngày, từ 14h00, Thứ tư, ngày 03/01/2024.

3. Địa điểm: Hội trường tầng 5, Trụ sở UBND tỉnh. ​