Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự hội nghị tổng kết công tác Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Hải Dương năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Hải Dương năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

1. Thành phần

- Ông Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh - Trưởng 02 Ban Chỉ đạo;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" và Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Hải Dương (theo Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 và Quyết định số 2848/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh);

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Hải Dương và thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời);

- Phóng viên Báo Hải Dương, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

2. Thời gian: ½ ngày, từ 14h00, thứ Sáu, ngày 19/01/2024.

3. Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, đường Thanh Niên, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương.

5. GM hop tong ket nhiem vu nam 2023 cua 02 BCD.pdf