Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Trên cơ sở Công điện số 26/CĐ-VPCP ngày 06/01/2024 của Văn phòng Chính phủ về Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Hội nghị do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì. UBND tỉnh tổ chức tham dự họp tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh Hải Dương.

​​1. Thành phần dự họp: 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;

 - Các đồng chí thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh; - Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh; 

- Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Hải Dương; 

- Báo Hải Dương, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh (dự và đưa tin).

 2. Thời gian: từ 08 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 09/01/2024.

 3. Hình thức tham dự Hội nghị: trực tuyến.

 4. Địa điểm: Phòng họp tầng 05 - Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, 45 Quang Trung, thành phố Hải Dương. ​