Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024 của Ủy ban quốc gia về người cao tuổi

Thực hiện Công điện số 364/CĐ-VPCP ngày 10/3/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 của Ủy ban quốc gia về người cao tuổi do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hải Dương.

​1. Thành phần mời dự: 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Thành viên Ban công tác người cao tuổi tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Trưởng phòng chuyên môn có liên quan; 

- Lãnh đạo Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, Chủ tịch Hội người cao tuổi các huyện, thị xã, thành phố (Giao Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh triệu tập). 

2. Thời gian: 1/2 ngày, từ 08 giờ ngày 12/3/2024 (Thứ ba).

 3. Địa điểm: Hội trường tầng 1 – Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.​