Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự họp Hội nghị trực tuyến về việc triển khai nhiệm vụ Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2024

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và phân bổ ngân sách năm 2024 và Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và Kế hoạch đầu tư công năm 2024; UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2024 như sau:

1. Thời gian: Từ 14 giờ 00, ngày 26 tháng 01 năm 2024 (chiều Thứ Sáu)

2. Địa điểm: 

2.1. Tại Hội trường tầng 01, Trụ sở UBND tỉnh, số 45 phố Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; 

2.2. Tại phòng họp trực tuyến của các địa phương. 

3. Thanh phần mời dự Hội nghị 

3.1. Tại Tại Hội trường tầng 01, Trụ sở UBND tỉnh, số 45 phố Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

 - Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;

 - Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;

 - Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đồng chí Thành viên UBND tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo: Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế (Hội đồng nhân dân tỉnh); 

- Thủ trưởng các ban, ngành: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Chi nhánh NHNN tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thống kê tỉnh Hải Dương, Chi cục Hải quan Hải Dương; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng các Phòng của Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng và chuyên viên Phòng Tổng hợp - Văn phòng UBND tỉnh. 

* Các cơ quan báo chí, truyền thông: Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân thường trú tại Hải Dương, Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (đề nghị cử phóng viên theo dõi và đưa tin).

 3.2. Tại phòng họp trực tuyến của các địa phương 

 Các đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (Do UBND các huyện, thành phố, thị xã mời). 

4. Nội dung, chương trình Hội nghị ​

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

- Báo cáo về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 (trong đó có nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh) và kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2024 theo từng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2024 

- Báo cáo về giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện dự toán ngân sách năm 2024 

- Báo cáo về các giải pháp trọng tâm bảo đảm hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2024

 - Tham luận tại Hội nghị 

- Phát biểu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy 

- Phát biểu bế mạc Hội nghị​