Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự phiên họp UBND tỉnh tháng 01, năm 2024 (Lần 3)

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 01, năm 2024 (Lần 3) vào sáng thứ Sáu, ngày 19 tháng 01 năm 2024 tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh.

I. Thành phần tham dự toàn bộ các nội dung:

- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh.

- Đại biểu tham dự:

+ Đồng chí Lê Thị Ngọc Huyền - Chuyên viên cao cấp, Vụ Công tác Quốc hội, địa phương và đoàn thể, Văn phòng Chính phủ;

+ Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; + Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; + Các đồng chí Thành viên UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy;

+ Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;

+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan. Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

II. Nội dung họp:

1. Sở Nội vụ báo cáo nội dung: Về việc tiếp thu hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2025.

* Thời gian: Từ 8h00' đến 8h30'.

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

2. Sở Tài chính báo cáo nội dung: Về việc quyết toán các công trình sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công

* Thời gian: Từ 8h30' đến 9h00'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

3. Sở Giao thông vận tải báo cáo nội dung: Tình hình xử lý các vi phạm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

* Thời gian: Từ 9h00' đến 9h30'

* Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

4. Sở Xây dựng báo cáo các nội dung:

4.1. Về việc kiểm soát thị trường bất động sản đảm bảo an toàn, lành mạnh và bền vững.

4.2. Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung mở rộng thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang đến năm 2035.

4.3. Phương án quy hoạch tại vị trí trụ sở các cơ quan nhà nước của tỉnh sau khi di chuyển ra Khu trung tâm hành chính tập trung tỉnh và một số cơ quan đơn vị khác trên địa bàn thành phố Hải Dương.

* Thời gian: Từ 9h30' đến 10h30'.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (nội dung 4.3);

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (nội dung 4.1); Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương (nội dung 4.3), UBND huyện Ninh Giang (nội dung 4.2);

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Đoàn Thanh niên, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Trường Đại học Hải Dương, Trường Cao đẳng Hải Dương (nội dung 4.3);

- Các đơn vị trực thuộc có liên quan của các sở, ban, ngành (nội dung 4.3, giao sở, ban, ngành mời).

5. UBND thành phố Hải Dương báo cáo nội dung: Về công tác tổ chức quản lý Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - thành phố Hải Dương.

* Thời gian: Từ 10h30' đến 11h00'.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo nội dung: Tình hình giải quyết tồn tại, khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng - du lịch Hà Hải làm chủ đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Để phục vụ nội dung phiên họp, UBND tỉnh giao:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái và dịch vụ thành phố Hải Dương và Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư phường Hải Tân, thành phố Hải Dương;

- Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư đường vành đai phía Nam, thành phố Hải Dương (Khu tái định cư 2).

* Thời gian: Từ 11h00' đến 11h30'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương; Người đại diện theo

pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng - du lịch Hà Hải (giao UBND thành phố Hải Dương mời).

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các nội dung:

7.1. Đề xuất Dự án cơ sở kinh doanh thương mại tổng hợp của Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ Hưng Gia Khang tại xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách.

7.2. Đề xuất thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất thiết bị cơ điện và máy nông nghiệp của Công ty TNHH cơ khí Toàn Phát tại xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang.

7.3. Đề xuất chủ trương đầu tư Dự án khai thác khoáng sản mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại đồi Ông Sao thuộc phường Hoàng Tân và phường Bến Tắm, thành phố Chí Linh của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Phượng Hoàng.

* Thời gian: Từ 11h30' đến 12h30'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh (nội dung 7.4), UBND huyện Nam Sách (nội dung 7.2), UBND huyện Bình Giang (nội dung 7.3)

GM hop UBND tinh thang 01 lan 03.pdf