Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự phiên họp UBND tỉnh tháng 3, năm 2024 (Lần 4)

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 3, năm 2024 (Lần 4) vào sáng thứ Sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2024 tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh.

I. Thành phần tham dự toàn bộ các nội dung:

- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBNDtỉnh.

- Đại biểu tham dự:

+ Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

+ Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

+ Các đồng chí Thành viên UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy;

+ Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh; + Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan.

Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

II. Nội dung họp:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo nội dung: Tờ trình đề nghị bãi bỏ Hướng dẫn 3224/HD-UBND ngày 07/11/2023 của UBND tỉnh về một số chỉ tiêu khi xác định giá đất cụ thể bằng phương pháp thặng dư trên địa bàntỉnh.

* Thời gian: Từ 8h00' đến 8h30'.

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố.

2. Sở Giao thông vận tải báo cáo các nội dung:

2.1. Kết quả tính toán thời gian thu phí còn lại từ ngày 01/01/2019 sau chu kỳ 03 năm (2020 – 2022) và Dự thảo Phụ lục hợp đồng điều chỉnh thời gian thu phí của Dự án đường 188 đoạn An Thái - Mạo Khê theo hình thức BOT.

2.2. Kế hoạch bảo trì đến hết thời gian thu phí còn lại của Dự án đường 188 đoạn An Thái - Mạo Khê theo hình thức BOT.

* Thời gian: Từ 8h30' đến 9h15'.

* Mời dự:

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã: Kim Thành, Kinh Môn và cán bộ có liên quan;

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH BOT đường 188 (giao Sở Giao thông vận tải mời).

3. Sở Xây dựng báo cáo nội dung: Về việc báo cáo hồ sơ Đề án đề nghị công nhận thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương là đô thị loại III.

* Thời gian: Từ 9h15' đến 9h45'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn.

4. Sở Công Thương báo cáo nội dung: Tờ trình Dự thảo bãi bỏ các Quyết định số 3562/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số biện pháp bảo vệ an toàn công trình lưới điện trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND về việc ban hành quy định việc sử dụng chung cột điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày06/12/2018 về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh.

* Thời gian: Từ 9h45' đến 10h15'.

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH MTVđiện lực Hải Dương (giao Sở Công Thương mời).

5. Liên minh Hợp tác xã tỉnh báo cáo nội dung: Tờ trình về việc báo cáo tổ chức Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh HTXtỉnh (05/11/1994-05/11/2024).

* Thời gian: Từ 10h15' đến 10h45'.

GM hop UBND tinh thang 3 lan 4.pdf