Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự phiên họp UBND tỉnh tháng 6, năm 2024 (Lần 5)

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 6, năm 2024 (Lần 5) vào sáng thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024 tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh.I. Thành phần tham dự toàn bộ các nội dung:

- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh.

- Đại biểu tham dự:

+ Đồng chí Lê Thị Ngọc Huyền - Chuyên viên cao cấp, Vụ Công tác Quốc hội, địa phương và đoàn thể, Văn phòng Chính phủ;

+ Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

+ Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

+ Các đồng chí Thành viên UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy;

+ Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;

+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan. Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

II. Nội dung họp:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính báo cáo các nội dung:

1.1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 (Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo).

1.2 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2024 (Sở Tài chính báo cáo).

* Thời gian: Từ 7h30' đến 8h30'.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi cục Hải quan Hải Dương, Cục Quản lý thị trường tỉnh;

- Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (nội dung 1.1);

- Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (nội dung 1.1, 1.2).

2. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo nội dung: Tờ trình về việc cấp giấy phép thăm dò khoáng sản khu vực núi Trại Tường, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh.

* Thời gian: Từ 8h30' đến 8h45'.

* Mời dự:

- Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh; Người đại diện pháp luật Công ty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh (giao Sở Tài nguyên và Môi trường mời).

3. Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo nội dung: Về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

* Thời gian: Từ 8h45' đến 9h00'.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, UBND thành phố Hải Dương và các sở, ngành, đơn vị liên quan báo cáo nội dung: Về việc giải quyết vướng mắc đối với tiền thuê đất của khu đất nằm tại đường Nguyễn Trãi của Công ty TNHH Bơm Ebara Việt Nam.

* Thời gian: Từ 9h00' đến 9h30'.

* Mời dự: Người đại diện pháp luật Công ty TNHH Bơm Ebara Việt Nam (giao Sở Tài nguyên và Môi trường mời).

5. UBND thành phố Hải Dương, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường,Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng báo cáo nội dung: Về việc giải quyết vướng mắc tại các Dự án do Công ty cổ phần xây dựng - du lịch Hà Hải thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Dương:

5.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tình hình thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công vănsố 844/UBND-VP, ngày 08/3/2024 về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư do Công ty cổ phần Xây dựng - Du lịch Hà Hải làm Chủ đầu tư.

5.2. Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về công tác quyết toán Dự án khu tái định cư 1.

5.3. Sở Xây dựng báo cáo về công tác nghiệm thu các hạng mục tại các dự án khu du lịch sinh thái và dịch vụ thành phố Hải Dương và khu tái định cư 1.

5.4. UBND thành phố Hải Dương báo cáo về việc bàn giao, tiếp nhận trạm xử lý nước thải và công tác GPMB tại Dự án khu du lịch sinh thái và dịch vụ thành phố Hải Dương.

* Thời gian: Từ 9h30' đến 10h30'.

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh; Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Xây dựng - du lịch Hà Hải (giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời).

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nội dung: Phương án triển khai đầu tư xây dựng khu dân cư Đá Mài, thành phố Hải Dương.

* Thời gian: Từ 10h30'đến 11h00'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo nội dung: Tờ trình điều chỉnh phương án đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất tại khu đất số 167 Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương (báo cáo lại sau phiên họp UBND tỉnh tháng 5 lần 2).

* Thời gian: Từ 11h00' đến 11h30'.

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương.

8. Sở Xây dựng báo cáo nội dung: Về việc rà soát quy hoạch, đề nghị chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500.

* Thời gian:Từ 11h30' đến 12h00'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương.

GM hop UBND tinh thang 6 lan 5.pdf