Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự phiên họp UBND tỉnh tháng 01, năm 2024 (Lần 4)

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 01, năm 2024 (Lần 4) vào chiều thứ Hai, ngày 29 tháng 01 năm 2024 tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh.

I. Thành phần tham dự toàn bộ các nội dung: 

- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Đại biểu tham dự: + Đồng chí Lê Thị Ngọc Huyền - Chuyên viên cao cấp, Vụ Công tác Quốc hội, địa phương và đoàn thể, Văn phòng Chính phủ; 

+ Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

+ Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

+ Các đồng chí Thành viên UBND tỉnh; 

+ Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; 

+ Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh; 

+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan. 

Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

 II. Nội dung họp: 

1. Sở Tài chính báo cáo nội dung: Về việc quyết toán các công trình sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công. 

* Thời gian: Từ 14h00’ đến 14h30’.

* Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

2. Sở Giao thông vận tải báo cáo nội dung: Tình hình xử lý các vi phạm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

* Thời gian: Từ 14h30’ đến 15h00’. 

* Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nội dung: Tình hình giải quyết tồn tại, khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng - du lịch Hà Hải làm chủ đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Dương (Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái và dịch vụ thành phố Hải Dương, Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư đường vành đai phía Nam, thành phố Hải Dương - Khu tái định cư 2). 

* Thời gian: Từ 15h00’ đến 15h30’. 

* Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng - du lịch Hà Hải (giao UBND thành phố Hải Dương mời. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo các nội dung: Tờ trình cho phép thành lập Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Quốc tế Canada.

* Thời gian: Từ 15h30’ đến 16h00’. 

* Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh. 

5. Sở Tài chính, Sở Y tế báo cáo nội dung: Về việc thanh toán kinh phí mua thuốc điều trị cho bệnh nhân tâm thần phân liệt, động kinh điều trị ngoại trú tại cộng đồng của Bệnh viện Tâm thần năm 2022 - 2023. 

* Thời gian: Từ 16h00’ đến 16h30’. 

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Bệnh viện tâm thần Hải Dương.