Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự phiên họp UBND tỉnh tháng 01, năm 2024 (Lần2)

UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 01, năm 2024 (Lần 2) vào chiều thứ Hai, ngày 15 tháng 01 năm 2024 tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh.

​​Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 01, năm 2024 (Lần 2) vào chiều thứ Hai, ngày 15 tháng 01 năm 2024 tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh.

I. Thành phần tham dự toàn bộ các nội dung: 

- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBNDtỉnh. 

- Đại biểu tham dự: 

+ Đồng chí Lê Thị Ngọc Huyền - Chuyên viên cao cấp, Vụ Công tác Quốc hội, địa phương và đoàn thể, Văn phòng Chính phủ;

+ Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

+ Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

+ Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

+ Các đồng chí Thành viên UBND tỉnh; 

+ Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; 

+ Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; 

+ Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh; 

+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan. 

Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau: 

II. Nội dung họp: 

1. Văn phòng UBND tỉnh báo cáo nội dung: Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2024. 

* Thời gian: Từ 14h00’ đến 14h15’. 

* Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

2. Thanh tra tỉnh báo cáo nội dung: Tình hình, tiến độ triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 856 của Thanh tra Chính phủ. 

* Thời gian: Từ 14h15’ đến 14h45’. 

* Mời dự: 

- Đại diện Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh; 

- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các nội dung: 

3.1. Tổng kết công tác đón Thủ tướng Chính phủ về làm việc tại tỉnhHải Dương ngày 10/01/2024. 

3.2. Đề xuất Dự án Khu sản xuất kinh doanh tại xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang của Công ty TNHH Kim loại chính xác Việt. 

* Thời gian: Từ 14h45’ đến 15h30’. 

* Mời dự: Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang (nội dung 3.2). 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải báo cáo nội dung:Về việc triển khai thực hiện Dự án khu du lịch sinh thái hồ Thanh Long và Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn từ Quốc lộ 18 đến Ngã 3, An Lĩnh thành phố Chí Linh (thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số111/UBND-VP, ngày 11/01/2024). 

* Thời gian: Từ 15h30’ đến 16h00’. 

* Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh 

5. UBND thành phố Hải Dương báo cáo nội dung: Về công tác tổ chức quản lý Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - thành phố Hải Dương.

* Thời gian: Từ 16h00’ đến 16h30’.