Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự phiên họp UBND tỉnh tháng 3, năm 2024 (Lần 3)

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 3, năm 2024 (Lần 3) vào chiều thứ Tư, ngày 20 tháng 3 năm 2024 tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh.

​I. Thành phần tham dự toàn bộ các nội dung: 

- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Đại biểu tham dự: 

+ Đồng chí Lê Thị Ngọc Huyền - Chuyên viên cao cấp, Vụ Công tác Quốc hội, địa phương và đoàn thể, Văn phòng Chính phủ; 

+ Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

+ Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

+ Các đồng chí Thành viên UBND tỉnh; 

+ Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy;

 + Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh; 

+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan. 

Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau: 

II. Nội dung họp: 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo các nội dung: Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi thực hiện công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

* Thời gian: Từ 13h30’ đến 14h00’. 

* Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

2. Văn phòng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến nội dung: Về việc ban hành Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” 

* Thời gian: Từ 14h00’ đến 14h30’. 

 * Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

3. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch báo cáo nội dung: Về việc triển khai khu du lịch sinh thái Hồ Thanh Long, thành phố Chí Linh. 

* Thời gian: Từ 14h30’ đến 15h00’. 

* Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh; Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.

 4. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các nội dung: 

4.1. Về việc giải quyết tồn tại trong việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới ven Quốc lộ 38, huyện Bình Giang của Công ty TNHH Toàn Gia.

 4.2. Đề xuất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa quốc tế Green - Hải Dương của CTCP Bệnh viện đa khoa quốc tế Green - Hải Dương tại xã Liên Hồng, thành phố Hải Dương.

 * Thời gian: Từ 15h00’ đến 15h45’. 

* Mời dự: Chủ tịch UBND huyện Bình Giang, Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Toàn Gia (nội dung 4.1, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời); Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương (nội dung 4.2). 

5. UBND thành phố Hải Dương báo cáo nội dung: Về kế hoạch tổng thể tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 220 năm Khởi lập Thành Đông (1804 - 2024), 70 năm ngày Giải phóng thành phố Hải Dương (30/10/1954 - 30/10/2024). 

* Thời gian: Từ 15h45’ đến 16h15’.

 6. Sở Công Thương báo cáo nội dung: Về việc thành lập và giao chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thái Tân, huyện Nam Sách. 

* Thời gian: Từ 16h15’ đến 16h30’. * Mời dự: Chủ tịch UBND huyện Nam Sách.

 7. Sở Xây dựng báo cáo các nội dung: 

7.1. Điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lần 2) 

7.2. Điều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch chung thị trấn Cẩm Giang (mở rộng), huyện Cẩm Giàng đến năm 2035

 7.3. Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Lai Cách (mở rộng), huyện Cẩm Giàng đến năm 2035.

 * Thời gian: Từ 16h30’ đến 16h45’. 

* Mời dự: Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng