Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự phiên họp UBND tỉnh tháng 6, năm 2024 (Lần 4)

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 6, năm 2024 (Lần 4) vào chiều thứ Năm,ngày 13 tháng 6 năm 2024 tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh.

​​​I. Thành phần tham dự toàn bộ các nội dung: 

- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Đại biểu tham dự: 

+ Đồng chí Lê Thị Ngọc Huyền - Chuyên viên cao cấp, Vụ Công tác Quốc hội, địa phương và Đoàn thể, Văn phòng Chính phủ; 

+ Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

+ Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

+ Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

+ Các đồng chí Thành viên UBND tỉnh; 

+ Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; 

+ Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh; 

+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan. 

Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

II. Nội dung họp: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo nội dung: Tờ trình Đề nghị ban hành Kế hoạch thí điểm đào tạo giáo viên mầm non tỉnh Hải Dương theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ năm 2024

* Thời gian: Từ 14h00’ đến 14h30’. 

* Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

2. Sở Nội vụ báo cáo các nội dung: Thực trạng mô hình hoạt động của Hạt giao thông các huyện và Xí nghiệp giao thông vận tải thành phố Hải Dương.

* Thời gian: Từ 14h30’ đến 15h15’. 

* Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

3. Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả sau khi xin ý kiến Thành viên UBND tỉnh, các đơn vị, địa phương liên quan về nội dung: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024. 

* Thời gian: Từ 15h15’ đến 16h00’. 

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố. 

4. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch báo cáo nội dung: Tờ trình đề xuất phương án quản lý bãi xe, dịch vụ, hàng quán tại Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh (báo cáo lại sau phiên họp UBND tỉnh tháng 5 lần 6). 

* Thời gian: Từ 16h00’ đến 16h30’. 

* Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh; Trưởng Ban Quản lý Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc. 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo nội dung: Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ giải quyết ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc HưngHải. 

* Thời gian: Từ 16h30’ đến 17h00’. 

* Mời dự: Chủ tịch UBND các địa phương: Hải Dương, Cẩm Giàng, Bình Giang, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Ninh Giang, Thanh Miện; Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải (giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mời).