Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự phiên họp UBND tỉnh tháng 6, năm 2024 (Lần 2)

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 6, năm 2024 (Lần 2) vào chiều thứ Năm, ngày 06 tháng 6 năm 2024 tại Hội trường tầng 1

​​​I. Thành phần tham dự toàn bộ các nội dung: 

- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. 

- Đại biểu tham dự: 

+ Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

+ Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

+ Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

+ Các đồng chí Thành viên UBND tỉnh; 

+ Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; 

+ Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh; 

+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan. 

Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

II. Nội dung họp: 

1. Sở Xây dựng báo cáo các nội dung:

1.1. Phương án Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thanh Hà (mở rộng), huyện Thanh Hà đến năm 2035. 

1.2. Phương án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

* Thời gian: Từ 13h30’ đến 14h00’. 

* Mời dự: Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà (nội dung 1.1), UBND huyện Bình Giang (nội dung 1.2). 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo nội dung: Đề xuất một số nội dung về công tác đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khoáng sản. 

* Thời gian: Từ 14h00’ đến 14h15’

​​* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh, UBND thị xã Kinh Môn. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Chí Linh,UBND thị xã Kinh Môn báo cáo nội dung: Tình hình quản lý và xử lý vi phạm trên đất rừng tại địa bàn thị xã Kinh Môn và thành phố Chí Linh (trong đó, có phương án xử lý đối với 5 hộ xây dựng công trình trái phép trên đất rừng có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường mà các cơ quan báo chí phản ánh).

* Thời gian: Từ 14h15’ đến 14h45’. 

* Mời dự: Giám đốc Ban Quản lý rừng tỉnh (giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mời).

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các nội dung: 

4.1. Về việc tham mưu giải quyết vướng mắc về đất đai liên quan đến xử lý tài sản bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của Công ty cổ phần Hoàng Long Steel (thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo tỉnh giao tại Thông báo số 45/TB-VP, ngày 19/4/2024).

4.2. Về việc giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Bơm EBARA về việc bồi thường, hỗ trợ tài sản khi di chuyển nhà máy (thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo UBND tỉnh giao tại Thông báo số 54/TB-VP ngày 20/5/2024). 

* Thời gian: Từ 14h45’ đến 15h15’. 

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bình Giang, UBND huyện Cẩm Giàng; Người đại diện phápluật của các công ty, tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Dương, Công ty Vạn Lợi, Công ty Vạn Xuân, Công ty cổ phần Hoàng Long Steel (nội dung 4.1, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời). 

- Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương; Người đại diện pháp luật của Côngty TNHH Bơm EBARA (nội dung 4.2, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời). 

5. Sở Nội vụ báo cáo các nội dung: Tờ trình về việc tổ chức thi tuyển công chức các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh năm 2024. 

* Thời gian: Từ 15h15’ đến 15h30’.

6. UBND huyện Nam Sách báo cáo nội dung: Khó khăn, vướng mắc GPMB khi thực hiện di chuyển hoàn trả 02 tuyến đường dây 110Kv (lộ1 76A 80 NĐ Phả Lại - 172 E8.1 Đồng Niên và lộ 175 A80 NĐ Phả Lại - 171E8.1 Đồng Niên) để xây dựng Khu dân cư mới thôn Nam Khê, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách.

* Thời gian: Từ 15h30’ đến 15h45’.

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, Tổng Công ty Điện Miền Bắc,Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (giao Sở Công Thương mời); người đại diện pháp luật Công ty TNHH Minh Hiệp (giao UBND huyện Nam Sách mời). 

7. UBND thành phố Hải Dương, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môitrường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng báo cáo nội dung: Về việc giải quyết vướng mắc tại các Dự án do Công ty cổ phần xây dựng - du lịch Hà Hải thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Dương: 

7.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tình hình thực hiện ý kiến chỉ  đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 844/UBND-VP, ngày 08/3/2024 về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư do Công ty cổ phần Xây dựng - Du lịch Hà Hải làm Chủ đầu tư. 

7.2. Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về công tác quyết toán Dự án khu tái định cư 1

​7.3. Sở Xây dựng báo cáo về công tác nghiệm thu các hạng mục tại các dự án khu du lịch sinh thái và dịch vụ thành phố Hải Dương và khu tái định cư 1.

7.4. UBND thành phố Hải Dương báo cáo về việc bàn giao, tiếp nhận trạm xử lý nước thải và công tác GPMB tại Dự án khu du lịch sinh thái và dịch vụ thành phố Hải Dương. 

* Thời gian: Từ 15h45’ đến 16h15’. 

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh; Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Xây dựng - du lịch Hà Hải (giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời). 

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Tứ Kỳ báo cáo nội dung: Về việc đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở vật chất Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ. 

* Thời gian: Từ 16h15’ đến 16h30’. 

* Mời dự: Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ. 

9. Sở Y tế báo cáo nội dung: Về việc triển khai Dự án mua sắm trang thiết bị y tế cho 04 bệnh viện tuyến tỉnh (báo cáo lại sau phiên họp UBND tỉnh tháng 4 lần 3).

* Thời gian: Từ 16h30’ đến 17h00’. 

* Mời dự: Giám đốc các bệnh viện có liên quan (giao Sở Y tế mời).​