Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời Dự thông xe dự án đầu tư xây dựng nút giao liên thông kết nối đường tỉnh 392, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương với đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thực hiện Kế hoạch số 401/KH-UBND ngày 01/02/2024, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức thông xe dự án đầu tư xây dựng nút giao liên thông kết nối đường tỉnh 392, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương với đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

1. Thành phần mời 

1.1. Đại biểu các cơ quan Trung ương: 

- Đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải;

 - Đại diện lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam; 

- Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam –VIDIFI. 

1.2. Đại biểu tỉnh Hải Dương:

 - Đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; 

- Đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh; - Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; - Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

 - Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; 

- Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân các huyện: Bình Giang, Thanh Miện; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương, Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương (cử phóng viên dự và đưa tin). 

1.3. Chủ đầu tư (Nhà tài trợ) và Nhà thầu: 

- Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát; 

- Đại diện các Nhà thầu có liên quan (do Nhà tài trợ mời).

2. Thời gian: từ 7h30 đến 08h00 ngày 05 tháng 02 năm 2024 (Sáng thứ Hai). 

3. Địa điểm: tại vị trí Trạm thu phí Nút giao liên thông kết nối đường tỉnh 392 với đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.