Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự phiên họp UBND tỉnh tháng 01, năm 2024 (Lần 3)

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 01, năm 2024 (Lần 3) vào chiều thứ Tư, ngày 24 tháng 01 năm 2024tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh.

I. Thành phần tham dự toàn bộ các nội dung:

- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh.

- Đại biểu tham dự:

+ Đồng chí Lê Thị Ngọc Huyền - Chuyên viên cao cấp, Vụ Công tác Quốc hội, địa phương và đoàn thể, Văn phòng Chính phủ;

+ Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; + Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; + Các đồng chí Thành viên UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy;

+ Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;

+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan. Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

II. Nội dung họp:

1. Sở Nội vụ báo cáo các nội dung: Về việc tiếp thu hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành cấp xã của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2025.

* Thời gian: Từ 14h00' đến 14h45'.

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

2. Sở Xây dựng báo cáo các nội dung:                               

2.1. Về việc kiểm soát thị trường bất động sản đảm bảo an toàn, lành mạnh và bền vững.

2.2. Điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch chung mở rộng thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang đến năm 2035.

2.3. Điều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch chung thị trấn Thanh Hà (mở rộng), huyện Thanh Hà đến năm 2035.

2.4. Phương án quy hoạch tại vị trí trụ sở các cơ quan nhà nước của tỉnh sau khi di chuyển ra Khu trung tâm hành chính tập trung tỉnh và một số cơ quan đơn vị khác trên địa bàn thành phố Hải Dương.

* Thời gian: Từ 14h45' đến 16h30'.

* Mời dự:

+ Nội dung 2.1: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;

+ Nội dung 2.2: Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang;

+ Nội dung 2.3: Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà;

+ Nội dung 2.4:

- Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;

- Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương;

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Đoàn Thanh niên, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Trường Đại học Hải Dương;

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xây dựng số 11, Công ty cổ phần tư vấn quy hoạch và thiết kế xây dựng Hải Dương, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Hải Dương (giao Sở Xây dựng mời); Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương (giao Sở Y tế mời), Hợp tác xã cơ khí sửa chữa ô tô Bảo Phê (giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời);

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xây dựng Đê kè và phát triển nông thôn Hải Dương, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi và hạ tầng Hải Dương, Công ty quản lý công trình và xây dựng Thủy lợi 2 (giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mời)​.

14323142_GM hop UBND tinh thang 01 lan 03.pdf