Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời tham dự cuộc họp chuyên đề tháng 01 năm 2024

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp chuyên đề tháng 01, năm 2024 vào sáng thứ Hai, ngày 08 tháng 01 năm 2024 tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh.

I. Thành phần tham dự toàn bộ các nội dung:

- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Đại biểu tham dự:

+ Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Các đồng chí Thành viên UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy;

+ Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;

+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan.

Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

II. Nội dung họp:

1. Thanh tra tỉnh báo cáo nội dung: Tình hình, tiến độ triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 856 của Thanh tra Chính phủ.

* Thời gian: Từ 8h00' đến 8h30'.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh;

- Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các nội dung:

2.1. Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1396/QĐ-TTg ngày 19/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2.2. Tình hình giải quyết tồn tại, khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng - du lịch Hà Hải làm chủ đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Dương (Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái và dịch vụ thành phố Hải Dương và Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư đường vành đai phía Nam, thành phố Hải Dương (Khu tái định cư 2)).

* Thời gian: Từ 8h30' đến 9h30'.

* Mời dự:

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư xây dựng - du lịch Hà Hải (nội dung 2.2, giao UBND thành phố Hải Dương mời).

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng báo cáo nội dung: Tình hình khắc phục các tồn tại liên quan tới Dự án Khu Thương mại - Du lịch - Văn hóa và đô thị mới phía Tây thành phố Hải Dương.

* Thời gian: Từ 9h30' đến 10h00'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương; Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường (giao UBND thành phố Hải Dương mời).

4. Sở Tài chính báo cáo nội dung: Về việc quyết toán các công trình sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công.

* Thời gian: Từ 10h00' đến 10h30'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

5. Sở Giao thông vận tải báo cáo nội dung: Tình hình xử lý các vi phạm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

* Thời gian: Từ 10h30' đến 11h00'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

07-01-2023_GM hop chuyen de UBND tinh thang 01.pdf