Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời Dự phiên họp UBND tỉnh tháng 6, năm 2024 (Lần 8)

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh tháng 6, năm 2024 (Lần 8) vào sáng thứ Hai, ngày 24 tháng 6 năm 2024 tại Hội trường tầng 1 - Trụ sở UBND tỉnh.

I. Thành phần tham dự toàn bộ các nội dung:

- Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Đại biểu tham dự:

+ Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

+ Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

+ Các đồng chí Thành viên UBND tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy;

+ Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;

+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan. Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

II. Nội dung họp:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các nội dung:

1.1. Báo cáo tổng hợp, tham mưu đề xuất đối với các dự án chậm tiến độ do UBND các huyện, thị xã, thành phố chấp thuận đầu tư (báo cáo lại sau phiên họp UBND tỉnh tháng 6 lần 2).

1.2. Về đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành.

* Thời gian: Từ 7h30' đến 8h30'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (nội dung 1.1); Chủ tịch UBND huyện Kim Thành (nội dung 1.2).

2. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo các nội dung:

2.1. Về các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện lựa chọn nhà đầu tư từ năm 2023 trở về trước nhưng chưa được giao đất; đề xuất, tham mưu phương án xử lý.

2.2. Báo cáo, đề xuất tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư với một số dự án khu dân cư, khu đô thị liên quan đến việc huy động vốn thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

2.3. Tờ trình về việc ban hành Quyết định ban hành Quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng và quy hoạch địa điểm đổ chất thải từ hoạt động xây dựng; bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh.

* Thời gian: Từ 8h30' đến 9h45'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (nội dung 2.1, 2.2, 2.3); Các chủ đầu tư dự án có liên quan (nội dung 2.1, 2.2, giao Sở Tài nguyên và Môi trường mời).

3. Sở Giao thông vận tải báo cáo nội dung: Về việc đề nghị phê duyệt điểm đấu nối giao thông đường trục Đông - Tây, huyện Kim Thành với Quốc lộ 17B tại Km27+460/QL.17B xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành.

* Thời gian: Từ 9h45' đến 10h00'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND huyện Kim Thành.

4. UBND huyện Tứ Kỳ báo cáo nội dung: Về điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng và phương án thiết kế xây dựng dự án Nhà làm việc tại Khu hành chính tập trung huyện Tứ Kỳ.

* Thời gian: Từ 10h00' đến 10h30'.

* Mời dự: Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh.

5. Sở Y tế báo cáo nội dung: Về việc giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần xây lắp Kiên Thành về tồn tại, vướng mắc tại 02 công trình phòng chống dịch Covid-19 năm 2021.

* Thời gian: Từ 10h30' đến 11h00'.

* Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh; Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Xây lắp Kiên Thành (giao Sở Y tế mời).

6. Sở Xây dựng báo cáo nội dung: Về việc xem xét giải quyết đề nghị của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm tại Văn bản số 132/KN- KHTH ngày 31-5-2024.

* Thời gian: Từ 11h00' đến 11h30'.

* Mời dự: Giám đốc Trung tâm kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm (giao Sở Xây dựng mời).

7. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch báo cáo nội dung: Tờ trình về việc tổ chức giải Bóng bàn quốc tế Cúp Côn Sơn lần thứ hai năm 2024.

* Thời gian: Từ 11h30' đến 11h45'.

* Mời dự: Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương

GM hop UBND tinh thang 6 lan 8.pdf