Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự Phiên họp thứ 5 Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trực tuyến với các địa phương

Thực hiện Công điện số 336/CĐ-VPCP ngày 05/3/2024 của Văn phòng Chính phủ mời dự Phiên họp thứ 5 Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trực tuyến với các địa phương về tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, 02 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới. UBND tỉnh kính mời các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại tỉnh Hải Dương.


1. Thành phần tham dự:

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Các Thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Chuyên viên có liên quan;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội;

 - Đại diện Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh.

2. Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 08/3/2024.

3. Địa điểm: Hội trường tầng 1, Trụ sở UBND tỉnh Hải Dương.​

GIAY MOI HOP TRUC TUYEN CHUONG TRINH MTQG PHIEN 5.pdf