Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời tham dự buổi chào xã giao với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Malaysia tại Việt Nam

Theo đề nghị của Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam tại Công hàm số EJ(HN) 08/2024 về việc Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Malaysia tại Việt Nam Dato’Tan Yang Thai mong muốn đến chào xã giao Chủ tịch UBND tỉnh nhằm tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Malaysia và tỉnh Hải Dương, đồng thời xác định các cơ hội về thương mại, đầu tư, hợp tác hai bên cùng lợi, UBND tỉnh tổ chức buổi chào xã giao, cụ thể như sau:

1. Thành phần về phía tỉnh Hải Dương 
- Đồng chí Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ trì; 
- Thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. 
- Báo Hải Dương, Đài PTTH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh (cử phóng viên đưa tin).
 2. Thời gian: Từ 14h30, thứ Hai ngày 27 tháng 5 năm 2024.
 3. Địa điểm: Tại Phòng tiếp khách quốc tế, Trụ sở UBND tỉnh.